Thứ Bảy, 26-09-2020

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

Kính gửi đến quý phụ huynh!

Đã có đơn xác nhận hõan nghĩa vụ quân sự quý phụ huynh có thể vào mục: văn bản và biểu mẫu/ văn bản của nhà trường để tải về.

Trân trọng

Đã có chỉ tiêu tuyển sinh của sở đề nghị quý thầy cô và phụ huynh vào mục VĂN BẢN & BIỂU MẪU/ VĂN BẨN CỦA NHÀ TRƯỜNG để xem chi tiết Trân trọng!

Hiện nay có người tên Dũng gọi điện yêu cầu các Sở gởi thông tin các trường về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Sở GD - ĐT Lâm Đồng đã gởi thông báo đến các Phòng và trường trực thuộc đề nghị không được gửi thông tin cho các địa chỉ lạ.

Để tránh bị người tên Dũng này cũng như những người khác giả danh cán bộ cấp cao để lấy thông tin vào các mục đích xấu, nhà trường đề nghị tất cả Cán bộ - giáo viên - công nhân viên - học sinh cùng với quý phụ huynh của nhà trường tuyệt đốt không cung cấp thông tin cho những người lạ.

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

Trường THCS&THPT Xuân Trường                                                                   Biểu mẫu 10

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế  

của trường THCS&THPT Xuân Trường năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia theo khối lớp

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

1142

191

203

 1. 158
 2. 169
 

161

121

139

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

893

78.2

156

81.7

155

76.4

115

72.8

137

81.1

113

70.2

97

80.2

120

86.3

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

220

19.3

34

17.8

47

23.2

41

25.9

30

17.8

34

21.1

19

15.7

15

10.8

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

22

1.9

1

0.5

1

0.5

1

0.6

2

1.2

8

5.0

5

4.1

4

2.9

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

7

0.6

   

1

0.6

 

6

3.7

   

II

Số hc sinh chia theo học lực

1142

191

203

 1. 158
 2. 169
 

161

121

139

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

248

21.7

56

29.3

61

30.0

34

21.5

58

34.3

7

4.3

9

7.4

23

16.5

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

435

38.1

57

29.8

75

36.9

57

36.1

57

33.7

60

37.3

62

51.2

67

48.2

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

365

32.0

55

28.8

58

28.6

51

32.3

51

30.2

66

41.0

36

29.8

48

34.5

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

93

8.1

23

12.0

9

4.4

15

9.5

3

1.8

28

17.4

14

11.6

1

0.7

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

1

0.1

   

1

0.6

       

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

1142

191

203

 1. 158
 2. 169
 

161

121

139

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

1058

92.6

168

88.0

194

95.6

143

90.5

169

100

138

85.7

107

88.4

139

100

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

248

21.7

56

29.3

61

30.0

34

21.5

58

34.3

7

4.3

9

7.4

23

16.5

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

435

38.1

57

29.8

75

36.9

57

36.1

57

33.7

60

37.3

62

51.2

67

48.2

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

84

7.4

23

12.0

9

4.4

15

9.5

 

23

14.3

14

11.6

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

27

2.4

2

1.0

4

2.0

7

4.4

 

6

3.7

8

6.6

 

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

7/20

0,6/2,8

2/3

1/1,5

1/4

0,5/2

1/2

0,6/1,3

1/1

0,6/0,6

1/1

0,6/0,6

0/5

0/4,1

1/4

0,7/2,9

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

0

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
     

0

0

0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

10

0.8

     

1

0.6

6

3.7

3

2.5

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

               

1

Cấp huyện

 1. 18

1.58

     

18

10.65

     

2

Cấp tỉnh/thành phố

11

0.96

         

1

0.8

10

7.2

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

             

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

308

27.0

     

169

100

   

139

100

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

305

99.0

     

166

98.2

   

139

100

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

       
 1. 58

34,3

   

0

0

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

       

57

33,7

   

57

42

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

       

51

30,2

   

81

58

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

110

79.1

           

110

79.1

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

584

558

88

 1. 103

122

81

93

65

91

78

73

88

53

68

64

75

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 1. 89
 2. 16
 

18

8

11

13

8

15

 

Đà Lạt, ngày 20 tháng 8 năm2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)