Thứ Năm, 21-03-2019

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 128 / KHPTGD - THPT XT                                   Đà Lạt , ngày 10 tháng 01 năm 2010

                                                                                               

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

2010 – 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Xem tiếp...

Hiện nay có người tên Dũng gọi điện yêu cầu các Sở gởi thông tin các trường về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Sở GD - ĐT Lâm Đồng đã gởi thông báo đến các Phòng và trường trực thuộc đề nghị không được gửi thông tin cho các địa chỉ lạ.

Để tránh bị người tên Dũng này cũng như những người khác giả danh cán bộ cấp cao để lấy thông tin vào các mục đích xấu, nhà trường đề nghị tất cả Cán bộ - giáo viên - công nhân viên - học sinh cùng với quý phụ huynh của nhà trường tuyệt đốt không cung cấp thông tin cho những người lạ.

     SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                 ******

       Số 107 /BC- THPT.                                                       Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2014

                

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HKII NĂM HỌC 2013 - 2014

$1-         Căn cứ chỉ thị số 1548/SGD ngày 02/10/2013 của SGD&ĐT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ GDTrH và đổi mới KTĐG 2013-2014.

$1-         Căn cứ công văn số 2218./ SGDĐT- VP ngày 24/12./2013 về việc báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014.

$1-         Căn cứ vào kế hoạch năm học 2013-2014 của trường THPT Xuân Trường.

Trường THPT Xuân Trường đánh giá kết quả Học kì I năm học 2013-2014 như sau :

I. Báo cáo sơ kết HKI

$11.     Tình hình đội ngũ – trường lớp – CSVC:

$1-         Trong năm học 2013 – 2014, toàn trường có 74 CB – GV – CNV, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 64 giáo viên và 7 nhân viên. 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo, 8 giáo viên trên chuẩn (12,5%), chi bộ có 13 đảng viên (17,6%), chi đoàn giáo viên có 23 đồng chí (28,6%). Đây là năm học mà đội ngũ nhà trường không có sự biến động lớn do thuyên chuyển giáo viên, chỉ có 1 giáo viên chuyển đi do hoàn cảnh gia đình quá neo đơn. Toàn bộ CB – GV – CNV của nhà trường đều được phân công hợp lý, đúng vị trí nên đều yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Xem tiếp...